Αρχική

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ερευνητικό έργο RECREATE, το οποίο χρηματοδοτείται από τα «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και εκπονείται από την εταιρεία ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών Consortis Geospatial, το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής ΑΠΘ και την ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης ΑΕ, έχει ως στόχο να αναπτύξει το i-RECREATE, ένα ευφυές, διασυνδεδεμένο και αυτοματοποιημένο οικοσύστημα εφαρμογών και υπηρεσιών.

Το i-RECREATE, αξιοποιώντας σύγχρονες και εξελιγμένες τεχνολογικές εφαρμογές όπως οι συσκευές Αυτόματου Εντοπισμού Θέσης και το Αυτόματο Σύστημα Ανωνυμοποιημένης Μέτρησης Επιβατών (Automatic Passenger Counting – APC), το οποίο θα εγκατασταθεί πιλοτικά σε λεωφορεία της ΚΤΕΛ που εκτελούν δρομολόγια αστικών και περιαστικών γραμμών στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, θα παρέχει πληροφόρηση που θα αφορά μια σειρά από κομβικά ζητήματα, όπως για παράδειγμα ο βαθμός πλήρωσης (συμφόρησης) από στάση σε στάση μέσα στο λεωφορείο.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το παρόν πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση χρήσης των λεωφορείων Δημόσιων Συγκοινωνιών (Δ.Σ.) με την δημιουργία ενός διασυνδεδεμένου και αυτοματοποιημένου οικοσυστήματος εφαρμογών ώστε να βελτιστοποιηθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες από την πλευρά των Φορέων μεταφορικού έργου Δ.Σ. που θα οδηγήσουν στην προσέλκυση χρηστών Δ.Σ. προσφέροντας ανταποδοτικά οφέλη στην κοινωνία κάνοντας στροφή σε ένα μέσο αρκετά οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον.
Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία να εξεταστεί το ενδεχόμενο υλοποίησης επιχειρηματικής επένδυσης της προτεινόμενης τεχνολογίας.
Αυτό θα ήταν σχεδόν ανέφικτο να πραγματοποιηθεί χωρίς την επιχορήγηση του προγράμματος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά 86,14%.

 

Τελευταία Νέα

elEL