Νέα Συνάντηση Εταίρων

Στις 25-4-2023 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων του έργου Recreate (Κωδικός έργου: ΚΜΡ6-0284565)  που ανήκει στη Δράση «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027».

Οι εκπρόσωποι των φορέων που συμμετέχουν στο έργο (Consortis Geospatial, Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ, ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης) συζήτησαν για την πορεία υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, για την εξέλιξη του οικονομικού αντικειμένου αλλά και για την ανάπτυξη του πλάνου δημοσιότητας του έργου.

Το έργο υλοποιείται βάσει προγραμματισμού, αφομοιώνοντας τις αλλαγές που επέφερε η μεταφορά των έργων της δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία 2021-2027.

Φωτογραφίες

elEL