Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα των ΠΕΠ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

    Σας ενημερώνουμε ότι η εταιρία μας Recreate Hotels με έδρα τα Χανιά, η οποία εδώ και 2 χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της ανακαίνισης ξενοδοχειακών καταλυμάτων, με συνεργάτες αρχιτέκτονα, διακοσμητή και οικονομολόγο, μπορεί να σας προσφέρει ένα πλήρες πακέτο το οποίο περιλαμβάνει:

  • Την σύνταξη του φακέλου για ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης και υποβολή του στο υπουργείο.
  • Το κομμάτι που αφορά την ουσία της πρότασης δηλαδή μία προμελέτη από την οποία θα προκύψει η ατά το δυνατόν βέλτιστη λύση και σωστή τεκμηρίωση της πρότασης.
  • Την υλοποίηση της πρότασης στο σύνολό της με επίβλεψη των εργασιών και παράδοση της με το κλειδί στο χέρι.

  • Το 80 % των κονδυλίων θα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20 % νέες. Τα ποσοστά επιχορήγησης στην Περιφέρεια Κρήτης είναι 40% για μεσαίες και 50% για μικρές επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι ΜΜΕ (μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες), υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Εμπορίου - Υπηρεσιών.

    Ο συνολικός επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή) κάθε πρότασης, μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 έως 300.000 για τους τομείς Μεταποίησης και Τουρισμού.
    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα: "Προκήρυξη του Προγράμματος "Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ" - Οδηγός και Παραρτήματα"

el | en